Vores ydelser

Årsrapporter og selvangivelser

Vores område

Vi assisterer både med årsrapporter for selskaber og enkeltmandsvirksomheder.

Da vi ikke er statsautoriserede revisorer, kan vi ikke afgive erklæringer på selskabsregnskaber. Det vil sige, at de årsrapporter, som vi kan assistere med, er for selskaber som ikke er omfattet af revisionspligt.

Revisionspligt

Revisionspligten indtræder, hvis et selskab to år i træk overskrider to af følgende tre grænser:

 • 4 mio. DKK i aktiver
 • 8 mio. DKK i omsætning
 • 12 ansatte

Besparelse

Der er en natulig besparelse i at aflægge årsrapporten uden en revisorerklæring. Besparelsen ligger bl.a. i at vi ikke er underlagt de samme skrappe krav til dokumentationen af vores arbejde.

Personlige selvangivelser, forskudsskat og årsopgørelser

Vi tilbyder hjælp til din private selvangivelse eller forskudsopgørelse.

Ofte opstår behovet for hjælp til selvangivelse ved at kunden driver en enkeltmandsvirksomhed, men også private med:

 • aktier
 • udenlandsk indkomst
 • udlejningsejendomme
 • salg af ejendom
 • eller sømandsindkomst

kan det være en fordel eller nødvendighed at en professionel gennemgår tallene.

Bogføring, momsregnskab og anden regnskabsmæssig assistance

Vi tilbyder kundetilpasset assistance med bogholderi. Behovet for assistance kan varierer meget fra kunde til kunde, så det er vigtigt, at vi forstår netop jeres behov.

Bogholderi kan være et samarbejde, hvor du/I bogfører og vi gennemgår bogføringen i forbindelse med indberetning af moms.

Vi kan også stå for det komplette bogholderi, så du kan lave det, som du er god til og vi laver det, som vi er gode til.

Vi assisterer naturligvis også med månedsrapporter, budgetter og alle former for spørgsmål omkring moms, opsætning af jeres økonomisystem og meget andet vedrørende den daglige administration af en virksomhed.

Grundet vores baggrund i revisionsbranchen, kan du som virksomhedsejer trygt stole på dine tal, når vi har gennemgået dem.

Vi har nedenfor oplistet nogle af de mest gængse eksempler på samarbejder, som vi indgår i.


Kunden bogfører selv og vi gennemgår

Kundens opgaver:

 • stå for den daglige bogføring
 • betale regninger
 • løbende fakturering og rykke debitorer for manglende betaling

Vores opgaver:

 • periodisk gennemgang af bogføringen for evt. fejl/mangler
 • sikre at balanceposterne stemmer
 • opgøre og indberette moms
 • evt. løbende rapportering (måned-/kvartalsrapporter og budgetopfølgning)

Vi står for bogføringen

Kundens opgaver:

 • indsende bilag løbende til regnskabsprogrammet (via mail eller direkte upload i programmet)
 • betale regninger
 • løbende fakturering og rykke debitorer for manglende betaling

Vores opgaver:

 • periodisk bogføring
 • opgøre og indberette moms
 • evt. løbende rapportering (måned-/kvartalsrapporter og budgetopfølgning)

Fuld administration (Tilbydes ikke længere grundet mangel på kapacitet)

Kundens opgaver:

 • sikre indsendelse bilag løbende til regnskabsprogrammet (via mail eller direkte upload i programmet)
 • godkende regninger
 • godkende betalinger i netbanken
 • udarbejde faktureringsgrundlag

Vores opgaver:

 • løbende bogføring og betaling af regninger
 • løbende fakturering og rykke debitorer for manglende betaling
 • opgøre og indberette moms
 • evt. løbende rapportering (måned-/kvartalsrapporter og budgetopfølgning)

Løn til medarbejdere

Vi kan assistere med indberetning af løn efter behov eller helt at overtage ansvaret for indberetningen af løn.

I en mindre virksomhed kan det være en god ide at lægge ansvaret ud til en lønadministrator, da manglende eller ikke rettidig indberetning af lønnen både kan give problemer i lønsystemet, medfører store gebyrer ved SKAT og give utilfredse medarbejdere.

Hvis vi står for at indberette lønnen, så bliver den altid sendt til din/jeres godkendelse og indberettet til tiden. Desuden sikrer dette en løbende kommunikation om udlæg, kørselsgodtgørelse og beskatning af fri bil eller telefon, så der ikke dukker en uventet regning op i forbindelse med årsrapporten eller i forbindelse med en kontrol fra SKAT.

Opsætning/udskiftning af økonomisystem samt mindre systemintegrationer

Vi har vores daglige gang i en masse forskellige økonomisystemer. 

Dem vi bruger mest er:

Øvrige systemer vi har erfaring med:

Gennem tiden har vi hjulpet en del kunder med at skifte økonomisystem, hvilket vi har gode erfaringer med.

Flere af disse systemer har desuden en åben API, hvilket gør at kan hjælpe med at opsætte små integrationer mellem regnskabsprogrammet og f.eks. jeres webshop. Vi har bl.a. assisteret med en integration fra Magento2 til Uniconta, som løbende overfører nye webordrer og kundedata fra Magento2 til Uniconta.

I vores dagligdag anvendes den åbne adgang til økonomisystemerne til mange forskellige ting. Her kan nævnes:

 • Automatisk genopfriskning af tallene til månedsrapporten i Excel uden manuelle processer
 • Automatisk bogføring af lønudgifterne direkte fra Danløn til e-conomic.
 • Automatisk rapporter til budgetopfølgningen
 • Automatiske opfølgninger på debitorer

Mulighederne er uendelige.

Hvis du har en mindre opgave, som du kunne tænke dig assistance med, så kontakt Mads.