STANDARD BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG

Du bør opdatere dette dokument til at reflektere dit T&C.

Nedeståede tekst fungere som et foreslag, og gør ikke Odoo S.A. ansvarlig.

  1. Kunden giver udtrykkeligt afkald på sine egne standardbetingelser, også selvom disse er udfærdiget efter disse almindelige salgsbetingelser. For at være gyldig skal enhver fravigelse være udtrykkeligt aftalt på forhånd skriftligt.
  2. Vores faktura betales indenfor 21 erhvervsdage, medmindre en anden tidsramme er indikeret, enten på faktura eller ordren. I tilfælde af manglende betaling ved forfaldsdatoen, Regnskabskontoret Løve ApS forbeholder sig ret til at kræve en fast rentebetaling på 10% af det resterende skyldige beløb. Regnskabskontoret Løve ApS vil være bemyndiget til at suspendere enhver levering af tjenester uden forudgående varsel i tilfælde af forsinket betaling.
  3. Hvis en betaling stadig er udestående efter mere end tres (60) dage efter forfalden betalingsdato, Regnskabskontoret Løve ApS reserverer retten til at indkalde ydelser fra et gældsinddrivningsfirma. Alle juridiske omkostninger vil skulle betales af klienten.
  4. Visse lande anvender tilbageholdelse ved kilden på mængden af fakturaer i overensstemmelse med deres interne lovgivning. Enhver tilbageholdelse ved kilden vil blive betalt af klienten til skattemyndighederne. Det kan under ingen omstændigheder Regnskabskontoret Løve ApS bliv involveret i omkostninger relatered til et lands lovgivning. Mængden af fakturaen vil derfor afhænge af Regnskabskontoret Løve ApS i sin helhed og omfatter ikke omkostninger vedrørende lovgivningen i det land, hvor kunden er beliggende.
  5. Regnskabskontoret Løve ApS forpligter sig til at gøre sit bedste for at levere effektive ydelser rettidigt, i overensstemmelse med de aftalte tidsrammer. Ingen af dens forpligtelser kan dog anses for at være en forpligtelse til at opnå resultater. Regnskabskontoret Løve ApS kan under ingen omstændigheder påkræves af klienten at fremstå som en tredjepart, i forbindelse med ethvert erstatningskrav indgivet mod kunden af en slutforbruger.
  6. For at det er tilladt, Regnskabskontoret Løve ApS skal underrettes om ethvert krav ved hjælp af et brev, der sendes ved anbefalet levering til dets vedtægtsmæssige hjemsted inden for 8 dage efter leveringen af varerne eller leveringen af tjenesteydelserne.
  7. All vore kontraktmæssige relationer styres udelukkende af Denmark lov.