Indberetning af kontrollerede transaktioner

29. april 2021 af
Mads Holger Løve Christensen

Vi håber at du/I nyder helligdagen! Dette er en sidste påmindelse til de af vores kunder, som ejer andele i et selskab eller i en udenlandsk personlig virksomhed. Hvis du ikke har andele i et selskab, så kan du se bort fra dette. Vi har sendt denne ud bredt, da vi vi ikke ved om vores kunders forhold har ændret sig i løbet af 2020.

I lighed med sidste år, så skal ALLE hovedaktionærer* fortsat indsende blanket for kontrollerede transaktioner** til SKAT i forbindelse med deres private selvangivelse (der har tidligere været en bagatelgrænse på 5 mio. kr., men denne er frafaldet fra og med 2019).

Indsendes blanketten ikke rettidigt kan dette medføre at der bliver uddelt skattetillæg og bøder på f.eks. 5.000 kr. pr. person.

Der er i år kommet en ny skabelon til udfyldelse af disse informationer, hvilket kan gøres via dette LINK.

Har man en almindelig selvangivelse er fristen d. 1. maj, og har man en udvidet selvangivelse (hvis man selv eller ens ægtefælle har personlig virksomhed m.v.) vil fristen være d. 1. juli. 

* Man vil blive anset som hovedaktionær, hvis man har over 50 % af aktierne eller har bestemmende indflydelse over et selskab enten direkte eller indirekte. Opgørelsen skal ske samlet for ægtefælle, børn og børnebørn samt deres eventuelle ægtefælle (adoptiv- og stedbørn og deres ægtefæller medregnes også), forældre og bedsteforældre. Har eksempelvis ens forældre 30 %, man har selv 60 % og ens børn har 10 % ejerandel, da vil alle tre generationer være omfattet som hovedaktionær, og skulle indsende blanketten. Man er dog ikke omfattet, såfremt man ikke har andele i selskabet.

 Indirekte kontrol opstår eksempelvis hvis man ejer et holdingselskab som har et datterselskab. Dermed vil man have indirekte kontrol over datterselskabet.

 Blanketten skal indsendes uanset om man har haft transaktioner med selskab(et/erne) eller ej, også selvom selskab(et/erne) indberetter modsvarende oplysninger i sin(e) selvangivelse. Der er således ingen vej udenom.

 ** Kontrollerede transaktioner er alle de handelsmæssige eller økonomiske transaktioner en hovedaktionær har med de selskaber der er direkte eller indirekte kontrol over.

Typiske kontrollerede transaktioner vil være mellemregninger/lån til selskabet og forrentning heraf, leje af aktiver fra selskabet eller køb af varer fra selskabet.

Løn og udbytte er dog undtaget fra oplysningspligten, og vil således ikke skulle oplyses i blanketten.

 Ønskes vores assistance med noget af ovenstående, så tag endeligt fat i os.

Mads Holger Løve Christensen 29. april 2021
Del dette indlæg
Arkivér