Nytårshilsen

1. januar 2022 af
Mads Holger Løve Christensen

Godt Nytår!

Et nyt år er nu skudt i gang, og vi håber, at der har været tid til at nyde julefreden.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde i 2021, og vi ser frem til det kommende år.

Kontoret er ferielukket frem til mandag d. 3. januar, hvor vi atter vil være klar til at bistå Jer.

Godt at huske i forbindelse med årsskiftet:

Forskudsopgørelse 2022
Det vil være en god ide at tjekke forskudsopgørelsen for 2022, og dermed sikre, at man løbende får afregnet passende skat. 

Lager- og kasseoptælling 31. december 2021
Kalenderåret 2021 er ovre, og for mange er dette sammenfaldende med at regnskabsåret 2021 er slut. Dette betyder også, at det er tid til at gøre status, og har man et varelager eller en kassebeholdning, skal man derfor huske at optælle disse pr. 31. december 2021.

Periodisering
Ydelser og varer som er modtaget og forbrugt i 2021, men hvor I først får regningen med datering i 2022 skal I gøre bogholder opmærksom på, da der så skal hensættes i 2021, så man ikke betaler for meget i skat.

Husk også at vedlægge regninger dateret i 2021 som først betales i 2022, så momsen på disse også kan blive fratrukket, og så der heller ikke her betales for meget skat.

Topskat i 2022
Har man mulighed for og ønske om at optimere til topskattegrænsen i 2022, så vil man på baggrund af de gældende satser kunne udbetale en månedsløn på:

 

552.500,00
Topskattegrænse efter AM-bidrag
600.543,48
Topskattegrænse før AM-bidrag


50.045,29 Topskattegrænse før AM-bidrag i måneden
94,67
ATP
-250,00
Multimediebeskatning (hvis aktuelt)
49.889,96
Månedsløn efter egne pensionsbidrag

Har man særlige forhold som f.eks. egne pensionsindbetalinger, så vil der naturligvis også skulle tages højde herfor, såfremt man ønsker at optimere.

Husk også hvad SKAT kan gøre for jer:

Håndværkerfradrag
For at få håndværkerfradrag i 2022 skal arbejdet være udført senest den 31. marts 2022, og regningen skal være betalt senest den 31. maj 2022. Der vil fortsat være fradrag for serviceydelser. I 2022 er det samlede beløb for håndværker- og servicefradrag 19.300 kr.

116 % afskrivninger
116 % fradraget for grønne driftsmidler fortsætter frem til 31. december 2022.
Afskrivningsloven § 5 D: ”Afskrivningsgrundlag ved anskaffelse af nye (grønne) driftsmidler (bortset fra personbiler og skibe), der er afskrivningsberettigede efter § 5, og som er anskaffet i perioden fra og med den 23. november 2020 til og med den 31. december 2022”

Mads Holger Løve Christensen 1. januar 2022
Del dette indlæg
Arkivér