Sommerferie

20. juni 2024 af
Sommerferie
Mads Holger Løve Christensen

Inden sommerferien kalder, så vil vi gerne henlede opmærksomheden på følgende punkter:

Travlhed i august

Som sædvanligt forventer vi, at der vil kunne blive travlt i august op til momsfristen 1. september 2024.


Vi vil naturligvis gøre vores, for at det ikke skal påvirke Jer, men vi håber på forståelse for eventuelle forlængede svartider.

Vi håber desuden, at de af Jer som vi assisterer med bogføring og moms, vil forsøge at have materialet frem til 30. juni 2024 klar hurtigst muligt, således at vi kan nå det hele til tiden. 

På forhånd tak.


Sommerferielukket

Ved os hos Regnskabskontoret Løve ApS betyder sommerens kommen, at kontoret vil være sommerferielukket fra 1. juli til 4. august 2024. Vi vil således have begrænset adgang til vores mails i denne periode, og ved eventuelle hastesager bedes kontakt således ske via SMS til din rådgiver, som vil vende tilbage hurtigst muligt.


For de vi hjælper med løn og lignende der skal laves i juli, sørger vi naturligvis fortsat for at dette bliver håndteret.


Du ønskes en god sommer med en masse sol og medvind på din vej! 😎


Nye regler fra 1. juli 2024

Tidsregistrering

Alle danske virksomheder skal fra den 1. juli 2024 have implementeret et tidsregistreringssystem.
Hvis dette skulle komme som en overraskelse, så tag endelig fat i din rådgiver, men vi anbefaler, at du I første omgang læser en af nedenstående artikler:

For dem som I forvejen anvender danløn som lønsystem, udbyder danløn et gratis webinar, hvor de introducere deres app, som kan bruges til formålet: https://www.danlon.dk/tidsregistrering/

Krav om digitalt bogføringssystem er nu aktuelt!

Der stilles i den nye lov krav til de digitale systemer, som bogføring skal foretages i.

Vi skal fremover anvende enten et godkendt standardsystem eller et speciallavet system (som vil skulle godkendes af Erhvervsstyrelsen). 

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en liste med godkendte standardbogføringssystemer

Herunder er der krav om at alle bilag skal foreligge digitalt i bogførings systemet.

Fristerne er som følger:

  • For selskaber og andre der aflægger offentlig årsrapport (f.eks. ApS eller A/S) 
    Pligtigt for regnskabsår der starter den 1. juli 2024 eller senere. 
    Det vil sige fra 1. januar 2025 for alle som følger kalenderåret.

  • Øvrige virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. to år i træk (herunder enkeltmandsvirksomheder)
    1. januar 2026

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en guide, hvor man kan se, hvornår man måtte blive omfattet af kravene: Virksomhedsguiden

# Læs vores tidligere indlæg omkring den nye bogføringslov fra 11. december 2023

Kontrollerede transaktioner

I lighed med tidligere år, så skal ALLE hovedaktionærer* fortsat indsende blanket for kontrollerede transaktioner** til SKAT. 

Dette gøres ved at udfylde følgende, hvis det ikke allerede er gjort:
https://skat.dk/hjaelp/blanketter/04-skat-oplysningsskema-og-forskud-personer/04021-kontrollerede-transaktioner

* Man vil blive anset som hovedaktionær, hvis man har over 50 % af aktierne eller har bestemmende indflydelse over et selskab enten direkte eller indirekte. Opgørelsen skal ske samlet for ægtefælle, børn og børnebørn samt deres eventuelle ægtefælle (adoptiv- og stedbørn og deres ægtefæller medregnes også), forældre og bedsteforældre. Har eksempelvis ens forældre 30 %, man har selv 60 % og ens børn har 10 % ejerandel, da vil alle tre generationer være omfattet som hovedaktionær, og skulle indsende blanketten. Man er dog ikke omfattet, såfremt man ikke har andele i selskabet.
Indirekte kontrol opstår eksempelvis hvis man ejer et holdingselskab som har et datterselskab. Dermed vil man have indirekte kontrol over datterselskabet.
Blanketten skal indsendes
uanset om man har haft transaktioner med selskab(et/erne) eller ej, også selvom selskab(et/erne) indberetter modsvarende oplysninger i sin(e) selvangivelse. Der er således ingen vej udenom.

 ** Kontrollerede transaktioner er alle de handelsmæssige eller økonomiske transaktioner en hovedaktionær har med de selskaber der er direkte eller indirekte kontrol over.
Typiske kontrollerede transaktioner vil være mellemregninger/lån til selskabet og forrentning heraf, leje af aktiver fra selskabet eller køb af varer fra selskabet.
Løn og udbytte er dog undtaget fra oplysningspligten, og vil således ikke skulle oplyses i blanketten.

Ønskes vores assistance med noget af ovenstående, så tag endeligt fat i os. 

Husk at tjekke din selvangivelse!

Vi har udarbejdet en mindre tjekliste som et forsøg på at give vores erfaring videre og derigennem forsøge at undgå de fejl vi ser oftest på de personlige selvangivelser.

Vi hører meget genre ris og ros på dette.

Gå til tjekli​​​​sten


Sommerferie
Mads Holger Løve Christensen 20. juni 2024
Del dette indlæg
Tags
Arkivér