Nyhedsbrev

Kompensationsordninger, årsafslutning og topskat 2021
23. november 2020 af
Mads Holger Løve Christensen

Vi skriver for at gøre opmærksom på, at muligheden for at få et momslån er åbnet igen. Således kan der, frem til den 18. december, søges om at få udbetalt et lån, svarende til den moms der blev afregnet for den sidste periode i 2019 (sidste kvartal eller halvår). Lånet vil skulle tilbagebetales d. 1. november 2021.

Ansøgte man om momslånet, da der sidste var mulighed herfor, så vil man ikke kunne søge igen. Fristen for tilbagebetaling af disse lån er også flyttet til 1. november 2021.

For at være berettiget til at søge, kræves det at virksomheden:

·         ikke allerede har et aktivt moms- eller lønsumsafgiftslån.

·         ikke er en offentlig institution.

·         ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.

·         ikke har en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke er erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstatter en foreløbig fastsættelse længere nede.

·         ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.

·         ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:

o   ejer virksomheden

o   reelt driver virksomheden

o   er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion

o   er filialbestyrer i virksomheden

·         ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 27. oktober 2020 til og med 18. december 2020. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.

Ansøgning kan foretages HER.

Kompensationsordninger:

De store oprindelige kompensationsordninger - lønkompensation, tabt omsætning og faste omkostninger - er alle ovre. Der vil nu kun kunne søges kompensation for erhverv omfattet af restriktioner, hvor særlige kompensationsordninger eksisterer.

Vi henviser til virksomhedsguiden, der løbende opdateres, når eventuelle nye ordninger bliver vedtaget.

Godt at huske i forbindelse med årsskiftet:

Skæring 31. december 2020

Husk at opgøre følgende pr. 31. december 2020:

-          Lager

-          Kasseoptælling

-          Igangværende arbejder

-          Få faktureret i bund og med korrekt dato, hvis regningen skal med i 2020

-          Gæld til kreditorer. Hvis I selv står for bogholderiet, så husk at bilag med dato i 2020, som først betales i 2021, skal stå som gæld i regnskabet

-          Kilometerregnskabet for 2020

Acontoskat for selskaber

Der er mulighed for at foretage en frivillig indbetaling igen den 1. februar 2021. Det er sidste mulighed for at aconto indbetale skat for år 2020.

Negative renter på indestående i banken

Der er mulighed for at indbetale Jeres gæld til skat før tid, ved at hæve grænsen for udbetaling på Jeres skattekonto.
I kan få pengene ud igen, ved at nedsætte grænsen igen.
Dette kan f.eks. være med til at spare Jer for renteudgifter til banken, hvis I har fri likviditet som ikke skal bruges.

Lønkørsler

Da bankerne har mange lukkedage i slutningen af december, er det vigtigt at være i god tid med lønkørslen for december. Har man timeansatte, er det således vigtigt at være i god tid med antal timer til lønindberetning, og ligeså hvis man skal have indberettet kørsel.

Topskat

Har man mulighed for og ønske om at optimere til topskattegrænsen, så vil man på baggrund af de gældende satser (og den forventede sats på multimediebeskatningen) kunne udbetale en månedsløn + pension på:

2020

2021

 

 

531.000

544.800

Topskattegrænse efter AM-bidrag

 

577.174

592.174

Topskattegrænse før AM-bidrag

 

47.959

49.348

Optimal månedsløn (eksklusiv pension)

 


Forskudsopgørelser 2020 og 2021

Man kan med fordel tjekke sin forskudsopgørelse for 2020, for at sikre man har haft et korrekt grundlag løbende, så man ikke risikerer en restskat for indkomståret 2020.
Dette gør sig i særdeleshed gældende, hvis du har fået en lavere lønindkomst i år end forventet. Det vil gøre at dine beregnede fradrag har stået for højt og du vil få en restskat, hvis du ikke får det rettet til.
Desuden vil det være en god ide at tjekke forskudsopgørelsen for 2021, og dermed sikre, at der løbende bliver afregnet passende skat.

Vigtigt: kontoret holder Juleferielukket i fra og med den 23. december til 1. januar. Mails vil derfor ikke blive besvaret. Ved hastesager, så send os en SMS. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Til sidst håber vi, at I alle får en god juleferie med masser af julehygge og medvind på Jeres vej, og vi vil ønske Jer en glædelig jul og et godt nytår

Mads Holger Løve Christensen 23. november 2020
Del dette indlæg
Arkivér